Thursday, October 06, 2016

ਐਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ Physics ਅਤੇ Science ਦੇ Law ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ?

ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਐਸ ਘਟਨਾ ਵਾਰੇ ! ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ !
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ? ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ? ਇਹ ਬਹਿਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਐਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਕੇ ਇਸਦੀ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਦਿੱਸਣਗੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਐਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚੋਂ. ਹਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੇ ਐਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ Physics ਅਤੇ Science ਦੇ Law ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਕੀ, ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ! ਇਹ ਚਾਹੇ Inside Job ਹੋਵੇ ਜਾਂ Outside , ਜੋ Architecture ਅਤੇ Engineering ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ. 

ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ''ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੈਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੀਂ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ !'' 
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ Community ਅੱਗੇ ਇਸਨੂੰ Discuss ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਹੈ ! ''World Architecture News , American Institute of Architecture , Engineer and Architecture '' ਆਦਿ ਬਥੇਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇ ''ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ'' ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. BCC ਅਤੇ CNN ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ABP News ਵਾਂਗ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਓਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ. BCC ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰ 24 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Telecast ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇ ''ਦੇਖੋ Building 7 ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ'' ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ 24 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ? ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਅਜੇ ਵੀ ਐਸ Live Telecast ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨੰਬਰ 7 ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ !

ਦੁੱਜਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੇ ਜਦ Twin Tower ( ਇਮਾਰਤ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ) ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੂਰ Tower 7 ( ਇਮਾਰਤ 7 ) ਅੱਗ ਨਾਲ 6 ਸੈਕੰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਈ ?
ਜਿਹੜੀ ਕੇ 47 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਡੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ! ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸੈਕੰਡਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਭਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਮਲਬਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਖੋਖਲੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ! ਅੱਗ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦੁੱਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਡਿੱਗਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ! ਜਹਾਜ਼ ਦਾ 1700 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ 3000 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ Special Steal ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ? ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 3000 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ.

ਸੱਤੇ ਟਾਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ. ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ''ਲਾਰੀ ਸਿਲਵਰਸਟੀਨ'' ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਲਾਰੀ '' Controlled Demolition '' ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਸੀ ( ਇਹ Point ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ). ਪਰ ਲਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗਾ ਬੈਠਾ. ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰ Tight Security ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. 
ਇਹ ਟਾਵਰ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਿੱਡੇ ਚੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ Base ਸਨ. 1300 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟ ਹਵਾ 'ਚ ਸਨ ਤੇ 400 ਫੁੱਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਭਾਰੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਸੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਪਰ. ਦੋਨੋਂ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 400,000 ਲੱਖ ਟਨ Special Steel ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 800,000 ਲੱਖ ਟਨ ਕੰਕਰੀਟ. 
ਤੇ ਬੋਇੰਗ 767 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਈਧਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰ ਮਹਿਜ 204 ਟਨ ਸੀ.  ਮਤਲਬ ਕੇ 204 ਟਨ ਭਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 12,00000 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ Material ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. Special Steel ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਐਂਟੀਨਾ, ਗਾਡਰ ਆਦਿ ਤਾਂ ਲਭਿਓ ਨੀਂ ਲੱਭੇ. Special Steel ਦਾ ਦਾ ਦ੍ਰਵ ਕਈ ਹਫਤੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰੀਬ 1800 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ Special Steel ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਲਈ 3000 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚੋਂ 'ਨੈਨੋ ਥਰਮਾਮਾਇਟ' ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲੱਭੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ Intelligence ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੂਦ ਕੋਲ. ਇਹ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ?

- ਉਸ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਉਠੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ Special Steel ਦ੍ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ?
- ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੀ Recording ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?
- ਸਾਰੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗਾਡਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ?
- 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?
- ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਓਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 30 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਗਾਡਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
- ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਸਨ ਤਾਂ Space Security ਇੱਕਦਮ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ RADAR ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ? USA ਦੇ Air Borders ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ Action ਨਹੀਂ !
- ਪੈਟਾਂਗਨ 'ਚ ਟਕਰਾਏ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ?
- ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ Black Boxes ਕਿਥੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਪਿਟ ਦੀ Recording ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
- ਪੈਂਟਾਗਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CCTV ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ Record ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ?
- ਨੈਨੋ ਥਾਰਮਾਮਾਇਟ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ?
- BCC ਦੀ ਐਂਕਰ ਨੇ 24 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ 7 ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ Live Telecast ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ?
- ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ?
- ਕੀ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ Private Planes ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ?
- 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਲਾਦੇਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.
- ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਰਨੂਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ''ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Fighter Jet ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ !
- ਸਿਲਵਰਸਟੀਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ Insurance ਮਿਲੀ, ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ?
- ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਰੀ ਬਣਾਈਂ ਸੀ '' Tear Drop '' , ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ?
- 2000 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਭੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਬਣਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਰਾਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ?

ਅਮਰੀਕਾ ਐਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਭੁੱਲਕੇ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਲਾਦੇਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਦ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਇਰਾਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਡਾਲਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਪਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਇਆ ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ? ਲਾਦੇਨ CIA ਦਾ Domestic Dog ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਜੇਂਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸਦੇ ਗ਼ਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. 
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ISIS ਕਿਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ? ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂੱਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ! ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ. ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਥੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ.

ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਤੇ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਓਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਗਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ. ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''Area 51 ਅਤੇ Area 52'' ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੇ ਓਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ. ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਿਉਂ Ban ਹੈ ? 
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ Cover Up ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ Conspiracy ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. Collision , Cover Up ਅਤੇ Conspiracy 'ਚ ਇੱਕ Line ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੇ ਇਹ ਘਟਾ Structure and Science ਦੇ Rule ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ !

09/11 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਬਚਾਓ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ !
ਮਨਜੀਤ ਸੂਮਲ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼...ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੱਚ

No comments: