Tuesday, October 08, 2013

ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ?

ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਮੰਨਨ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ 
ਮੈਦਾਨ ਗੋਲਫ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ---ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਚਿੰਤਨ ਮੰਨਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਦਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।  ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਜ਼ਰੀਆ  ਵੀ।  ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਭੱਜ ਨਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਲ ਮਿਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਗੋਲਫ ਦੀ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਐਮਾਂਡਾ ਡਫਨਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕ਼ਰ  ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ  ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ  ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ  ਹੋਵੇ ਤਾਂ  ਵੀ ਭੇਜੋ। ਜੇ  ਨਾਲ  ਹੈ ਤਾਂ  ਵੀ ਭੇਜੋ। ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹੀ ਹੈ: punjabscreen@gmail.com

No comments: